Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(24)
Phương Nam Education
Miễn phí
(154)
Phương Nam Education
Miễn phí
(21)
Phương Nam Education
Miễn phí
(24)
Quan tâm nhiều nhất
Move Up 2 - Kế hoạch bài dạy (Lesson Plan)
0 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 4 tháng trước | Cập nhật: 6 ngày trước
Miễn phí
Move Up 2 - Kế hoạch bài dạy (Lesson Plan)

 Move Up 2 - Kế hoạch bài dạy (Lesson Plan) -  cung cấp cho giáo viên các ý tưởng tiến hành một tiết dạy với bộ sách Move Up dành cho lớp 2. 

Các file đính kèm (4)
Các tài nguyên liên quan (1)
0 Đánh giá
0 Bình luận