Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(38)
Phương Nam Education
Miễn phí
(63)
Phương Nam Education
Miễn phí
(51)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition - Các bài tự kiểm tra - đánh giá (Self – Assessment)
21 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 2 năm trước | Cập nhật: 10 giờ trước
Miễn phí
Tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition - Các bài tự kiểm tra - đánh giá (Self – Assessment)

. Các bài tự kiểm tra - đánh giá (Self – Assessment): Cung cấp các dạng bài kiểm tra, đánh giá sau mỗi đơn vị bài học - giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức trước khi sang đơn vị bài học kế tiếp. Gợi ý, hướng dẫn GV một số hoạt động ôn tập ứng với từng đơn vị bài học/chủ đề.

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
21 Đánh giá
+ Xem thêm
0 Bình luận