Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(38)
Phương Nam Education
Miễn phí
(63)
Phương Nam Education
Miễn phí
(51)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition - Tài liệu mở rộng và nâng cao (Prinatable Resources)
37 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 2 năm trước | Cập nhật: 6 giờ trước
Miễn phí
Tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition - Tài liệu mở rộng và nâng cao (Prinatable Resources)

Tài liệu mở rộng và nâng cao (Prinatable Resources):Tài liệu in ấn bổ trợ, cung cấp các tài liệu hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy bao gồm:

+ Các bài ôn tập theo từng đơn vị bài học trong giáo sách học sinh;

+ Các bài rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ cho trẻ.

+ Các bài Values_Giá trị đạo đức giúp nâng cao nhận thức và thái độ của học sinh;

+ Các bài kiểm tra gồm: kết thúc mỗi đơn vị bài học (unit), kiểm tra cuối năm học

+ Các bài tập giúp học sinh làm quen với các bài thi chuẩn quốc tế như Cambridge Exam, TOEFL Primary, Pearson Exam sau mỗi đơn vị bài học chính, giúp các con củng cố kiến thức vừa học dưới dạng bài thi quốc tế.

Các file đính kèm (10)
Các tài nguyên liên quan (1)
37 Đánh giá
+ Xem thêm
18 Bình luận
+ Xem thêm bình luận