Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(2)
Phương Nam Education
Miễn phí
(59)
Phương Nam Education
Miễn phí
(2)
Phương Nam Education
Miễn phí
(7)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 3 - Flashcards
0 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 2 tháng trước | Cập nhật: 8 ngày trước
Miễn phí
Tiếng Anh 3 - Flashcards

Tiếng Anh 3- Flashcards 

- Thẻ từ thể hiện các từ vựng có trong từng đơn vị bài học.

- Giúp giáo viên có thêm nguồn tài nguyên hỗ trợ trong quá trình giảng dạy;

- Thu hút học sinh bằng hình ảnh trực quan sinh động giúp học sinh tiếp thu và ghi nhớ kiến thức dễ dàng.

Các file đính kèm (1)
0 Đánh giá
0 Bình luận
Tài nguyên cùng tác giả
TIẾNG ANH 3 – TẬP 1 - AUDIO
Phương Nam Education
Miễn phí
(0)
Family and Friends National Edition 1 - Syllabus
Phương Nam Education
Miễn phí
(2)
Family and Friends National Edition 1 - Full Pack
Phương Nam Education
Miễn phí
(59)
Resources bundle 18 tài nguyên