Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(39)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Phương Nam Education
Miễn phí
(69)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 4 Family and Friends National Edition - Bài kiểm tra tham khảo (Sample Tests)
45 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 1 năm trước | Cập nhật: 1 giờ trước
Miễn phí
Tiếng Anh 4 Family and Friends National Edition - Bài kiểm tra tham khảo (Sample Tests)

Bài kiểm tra tham khảo (Sample Tests): Cung cấp các dạng bài kiểm tra, đánh giá sau mỗi đơn vị bài học xoay quanh các kỹ năng chính như: Nghe, Nói, Đọc, Viết, Vận dụng ngữ pháp. Các bài kiểm tra đi kèm đầy đủ file nghe và đáp án (answer keys), thuận tiện cho việc tổ chức các hoạt động kiểm tra, ôn tập và chấm bài của giáo viên.

Các file đính kèm (4)
Các tài nguyên liên quan (1)
45 Đánh giá
+ Xem thêm
10 Bình luận
+ Xem thêm bình luận