Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(40)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Phương Nam Education
Miễn phí
(70)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 4 Family and Friends National Edition - Phân phối chương trình (Syllabus)
14 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 2 năm trước | Cập nhật: 2 ngày trước
Miễn phí
Tiếng Anh 4 Family and Friends National Edition - Phân phối chương trình (Syllabus)

Phân phối chương trình (Syllabus):  Kế hoạch dạy học hay phân phối chương trình là tài liệu phân bổ các nội dung bài học và yêu cầu học tập cần đạt của sách Tiếng Anh 4 Family and Friends National Edition theo từng tuần, nhằm hỗ trợ giáo viên đảm bảo tiến độ giảng dạy. Giáo viên có thể tham khảo giáo án để soạn thảo và chuẩn bị tài liệu tương ứng với mục tiêu đề ra.

Các file đính kèm (2)
Các tài nguyên liên quan (1)
14 Đánh giá
+ Xem thêm
4 Bình luận