Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(39)
Phương Nam Education
Miễn phí
(70)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 4 Family and Friends National Edition - Tệp nghe sách học sinh (Student Book's Audio)
48 đánh giá
Tác giả: Hoà Hoàng Thái
Tạo: 1 năm trước | Cập nhật: 23 phút trước
Miễn phí
Tiếng Anh 4 Family and Friends National Edition - Tệp nghe sách học sinh (Student Book's Audio)

Tệp nghe sách học sinh: Cung cấp toàn bộ các bài nghe có trong sách học sinh Tiếng Anh 4 Family and Friends National Edition, giúp giáo viên và học sinh thực hành các bài nghe trong sách.

Các file đính kèm (7)
48 Đánh giá
+ Xem thêm
11 Bình luận
+ Xem thêm bình luận