Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(40)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Phương Nam Education
Miễn phí
(70)
Quan tâm nhiều nhất
TIẾNG ANH 4 – PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
5 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 4 năm trước | Cập nhật: 8 ngày trước
Miễn phí
TIẾNG ANH 4 – PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

Tiếng Anh 4 – Phân phối Chương trình

Phân phối chương trình được thiết kế theo khung chương trình và sách giáo khoa mới cung cấp nội dung cụ thể theo kế hoạch 4 tiết/ tuần; 2 tiết/ tuần; 3 tiết/ tuần; với số lượng tiết thực dạy, số tiết ôn tập, kiểm tra, tiết dự phòng được phân bố rõ ràng theo từng học kì. Bảng phân phối chương trình linh động, đáp ứng điều kiện giảng dạy thực tế tại từng đơn bị trường học.

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
Tiếng Anh 4 - Full Pack
Tiếng Anh 4 - Full Pack
Xem trước
Miễn phí
5 Đánh giá
0 Bình luận