Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(38)
Phương Nam Education
Miễn phí
(63)
Phương Nam Education
Miễn phí
(51)
Quan tâm nhiều nhất
TIẾNG ANH 4 – SÁCH GIÁO VIÊN
5 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 3 năm trước | Cập nhật: 4 ngày trước
Miễn phí
TIẾNG ANH 4 – SÁCH GIÁO VIÊN

Tiếng Anh 4 – Sách Giáo viên

Sách Giáo viên được thiết kế với mục tiêu rõ ràng và hướng dẫn cụ thể cho từng hoạt động trong sách học sinh giúp phát huy tư duy sáng tạo, tính hợp tác và tương tác. 

Sách học sinh được tích hợp vào sách giáo viên kèm theo những gợi ý giảng dạy giúp phát huy tối đa khả năng của học sinh.

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
Tiếng Anh 4 - Full Pack
Tiếng Anh 4 - Full Pack
Xem trước
Miễn phí
5 Đánh giá
0 Bình luận