Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(38)
Phương Nam Education
Miễn phí
(63)
Phương Nam Education
Miễn phí
(51)
Quan tâm nhiều nhất
TIẾNG ANH 5 – HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG
3 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 3 năm trước | Cập nhật: 2 ngày trước
Miễn phí
TIẾNG ANH 5 – HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG

Tiếng Anh 5 – Hướng dẫn Thiết kế Bài giảng

Hướng dẫn Thiết kế Bài giảng gợi ý và hỗ trợ gioá viên có thêm các ý tưởng phù hợp với điều kiện giảng dạy cụ thể và trình độ của học sinh. 

Mỗi bài giảng bắt đầu bằng tổng quan mục tiêu và yêu cầu chung bao gồm năng lực sử dụng tiếng anh, ngữ pháp, từ vựng và luyện âm.Bài giảng bám theo sách giáo khoa và phần ghi chú gợi ý cụ thể các kĩ thuật và thủ thuật giảng dạy. 

Các file đính kèm (2)
Các tài nguyên liên quan (1)
Tiếng Anh 5 - Full Pack
Tiếng Anh 5 - Full Pack
Xem trước
Miễn phí
3 Đánh giá
1 Bình luận