Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(51)
Phương Nam Education
Miễn phí
(39)
Phương Nam Education
Miễn phí
(67)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 6 Friends Plus - Kế hoạch bài dạy (Lesson Plans)
74 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 3 năm trước | Cập nhật: 3 giờ trước
Miễn phí
Tiếng Anh 6 Friends Plus - Kế hoạch bài dạy (Lesson Plans)

Tiếng Anh 6 Friends Plus - Kế hoạch bài dạy (Lesson Plans) cung cấp cho giáo viên các kế hoạch bài dạy theo đúng kế hoạch dạy học đã đề ra trong năm học. 

Các file đính kèm (2)
Các tài nguyên liên quan (1)
74 Đánh giá
+ Xem thêm
17 Bình luận
+ Xem thêm bình luận