Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(68)
Phương Nam Education
Miễn phí
(3)
Phương Nam Education
Miễn phí
(7)
Phương Nam Education
Miễn phí
(2)
Quan tâm nhiều nhất
Family and Friends National Edition 1 - Lesson Plans
24 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 5 tháng trước | Cập nhật: 27 phút trước
Miễn phí
Family and Friends National Edition 1 - Lesson Plans

Family and Friends National Edition 1 - Lesson Plans

Lesson Plans - Kế hoạch Bài dạy_giới thiệu những hoạt động cụ thể trong tiến trình giảng dạy trên lớp đồng thời cũng đưa ra những yêu cầu cho giáo viên và học sinh trong từng hoạt động. Ngoài ra Kế hoạch Bài dạy cũng hỗ trợ giáo viên trong việc hoàn thành giáo án theo yêu cầu của đơn vị đang công tác.

Các file đính kèm (9)
Các tài nguyên liên quan (1)
25 Đánh giá
+ Xem thêm
8 Bình luận
+ Xem thêm bình luận
Tài nguyên cùng tác giả
Family and Friends Special Edition 5 (Phiên bản từ lớp 1-5) - Full Pack
Phương Nam Education
Miễn phí
(2)
Resources bundle 7 tài nguyên
Tiếng Anh 2 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
Phương Nam Education
Miễn phí
(0)
Move up 1 - Lesson Plans
Phương Nam Education
Miễn phí
(5)