Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(39)
Phương Nam Education
Miễn phí
(70)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Quan tâm nhiều nhất
Family and Friends National Edition 1 - Story Animations
27 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 4 năm trước | Cập nhật: 2 ngày trước
Miễn phí
Family and Friends National Edition 1 - Story Animations

Family and Friends National Edition 1 - Story Animations

Story Animations_Phim truyện_Nội dung bài Lesson 6 trong mỗi đơn vị bài học được dựng thành phim hoạt hình phù hợp với sở thích của học sinh nhằm ôn lại kiến thức đã học và góp phần hình thành và nâng cao nhận thức, phát triển 

giá trị đạo đức trong mỗi đoạn phim. 

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
27 Đánh giá
+ Xem thêm
4 Bình luận
Tài nguyên cùng tác giả