Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(38)
Phương Nam Education
Miễn phí
(63)
Phương Nam Education
Miễn phí
(51)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 2 Family and Friends National Edition - Bài giảng điện tử (PowerPoint Lessons)
147 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 3 năm trước | Cập nhật: 3 giờ trước
Miễn phí
Tiếng Anh 2 Family and Friends National Edition - Bài giảng điện tử (PowerPoint Lessons)

Tiếng Anh 2 Family and Friends National Edition - Bài giảng điện tử (PowerPoint Lessons) cung cấp các bài giảng điện tử được thiết kế bằng phần mềm PowerPoint sinh động qua hình ảnh, âm thanh và các hoạt động đầy đủ cho một tiến trình bài dạy. 

Các file đính kèm (9)
Các tài nguyên liên quan (1)
147 Đánh giá
+ Xem thêm
25 Bình luận
+ Xem thêm bình luận